The Yoni Bag

Fotografen och konstnären Alexander Rudenstam har med vördnad för det kvinnliga könet under åratal avbildat och gjort grafiska verk av vulvor med kvinnor som velat få en intimare och sundare kontakt med sin kropp. Jag har valt att trycka hans verk på ”The Yoni Bag” med vilken jag vill uppmärksamma kvinnors styrka och mod med något användbart.

Dessa motiv har producerats i endast 99 exemplar.

The Yoni Bag #one kostar 500,00 kr + porto 63 kr

The #one Yoni Bag in Skagen

Swedish photographer and graphic artist, Alexander Rudenstam, has with reverence for the most personal part of the female body created art for and with the women who have chosen to make a statement for their own personal growth.

There will be only 99 of these ”Yoni bags” with these particular pieces of art.

The Yoni Bag #one 500,00 SEK + postage

The #one Yoni Bag in Stockholm

The #one Yoni Bag in Singapore

The #one Yoni Bag in Valetta

The #one Yoni Bag in Haga, Stockholm

The #one Yoni Bag in Malta

The #one Yoni Bag in Poland

The #one Yoni Bag in Bangkok

The #one Yoni Bag in Bangkok

The #one Yoni Bag in Singapore

by Nine Design AB 2018