by Nine Design AB 2018

Våga ta mer plats i ditt liv

Livet är för kort för att levas i skuggan, i synnerhet om du dessutom mår dåligt av det. Och tyvärr verkar många befinna sig just där – i skuggan. Så ibland kan det behövas lite hjälp med nästa steg. Det är tanken med denna dag. Genom föreläsning, samtal, rörelse, meditation och övningar närmar vi oss fenomenet hur skam och skuld påverkar oss – vår självkänsla, kroppsuppfattning och våra relationer. Du kommer också få prova på hur du kan ta mera makt över ditt känsloliv.

 

Alexander Rudenstam, leder och inspirerar dig att ta större plats i ditt eget liv. Han har tidigare varit verksam som terapeut/workshopsledare i Malmö/Köpenhamn. Utbildad inom framförallt Osho-traditionen i Danmark, Italien och Sverige. Nu har han landat i Stavsnäs, där han lever med Nine Sjudin, innan dess reste han runt ibland annat i Grekland, Japan, Colombia och Österrike för att lära och inspireras.

 

Nine Sjudin, copywriter och formgivare, har studerat olika meditationsformer och mediterat regelbundet sedan början på

90-talet. Under många år har hon öppnat sitt hem för smågrupper och erbjudit meditationskurser till företag. Meditationen denna dag är i samspel med temat och övriga övningar.

 

Från dagen du föds, fram tills idag, har du levt i en värld där idéer om hur du ska vara inte stämmer överens med den person du känner inom dig. Det är den där skillnaden som känns riktigt jobbig, svår och ibland omöjlig. Det ”skaver” därför att du tvingas tränga undan den du verkligen är. Och dessutom är idealen omöjliga att uppnå.

Här spelar skammen en viktig roll, som en kraft som på olika sätt försöker påverka dig att inte sticka ut. Det kan handla om allt från utseende och relationer till hela livssituationen.

Vi tittar närmare på de mekanismer som styr och påverkar samt hur du genom motivation, mod, kunskap och träning kan förändra – även sådant du aldrig trodde gick att förändra.

 

Under dagen kommer du ha möjligheter att komma i kontakt med dig själv och det som hindrar dig från att ta de steg du behöver. Målet är att du ska känna dig mer säker på vilket ditt nästa steg är och vad du behöver för att kunna ta det steget.  

 

Workshopen pågår mellan kl. 10 – 16 med avbrott för lunch och fika.

Tänk på: Bär mjuka och oömma kläder. Vattenflaska och anteckningsmaterial är bra att ha.

 

Investeringen är 1 150 SEK inklusive fika och lunch

(vid företagsfaktura tillkommer 25 %)

Boka här: https://www.yogini.nu/kurser/workshops-cirklar/v%C3%A5ga-ta-mer-plats-i-ditt-liv-43463687