Konst av

Alexander Rudenstam

Alla konstverk är fotografier av kvinnor som valt att vara modell som en del i sin personliga utveckling. Fotografierna har sedan bearbetats digitalt till grafiska verk, återgivna på duk uppspänd på träram.

Art by

Alexander Rudenstam

The artwork is made from photographs of women who has chosen to be a model as part of their own personal growth. The graphic work of the photographs has been created digitally.

Stretched canvas.

UNDA ”Forbidden Fruit”
UNDA ”Forbidden Fruit”

50x70 cm #01/25 2,600 kr € 250

SOFIA ”Yoniverse”
SOFIA ”Yoniverse”

50x70 cm #01/25 2,600 kr € 250

KARI ”Looking at You”
KARI ”Looking at You”

50x70 cm #01/25 2,600 kr € 250

UNDA ”Forbidden Fruit”
UNDA ”Forbidden Fruit”

50x70 cm #01/25 2,600 kr € 250

1/11