Konst av

Alexander Rudenstam

Alla konstverk är fotografier av kvinnor som valt att vara modell som en del i sin personliga utveckling. Fotografierna har sedan bearbetats digitalt till grafiska verk, återgivna på duk uppspänd på träram.

Art by

Alexander Rudenstam

The artwork is made from photographs of women who has chosen to be a model as part of their own personal growth. The graphic work of the photographs has been created digitally.

Stretched canvas.

by Nine Design AB 2018