Du föds som en unik varelse – gör inga ingrepp för att tillfredsställa någon annan eller för att du tror att det är fel på dig. Var alltid kärleksfull mot din kropp även när den ger dig begränsningar.

Respektera din ­kraftfulla källa – ingen ska någonsin få ta del av den utan din ­tillåtelse. Har det hänt – ska det inte hända igen.
 

We are born unique – protect it with

love, power and courage

You are a unique creature from birth – keep your natural beauty and don't go under surgery to please someone else or because you think you're not good enough. Have a loving approach towards your body even when it causes limitations.

Respect your powerful source; no one has the right to touch it without your permission. Has that happened – it will not happen again.